Logo peperbus.nl


Als Sherlock Holmes over de Vechtdijk: dijkwacht

Zwolle - Sinds donderdagmiddag inspecteerden zo'n dertig vrijwillige dijkwachters van Waterschap Drents Overijsselse Delta de dijken langs de Vecht. Aanleiding hiervoor is de hoge waterstand op de Vecht. De dijkwacht liep verdeeld over tien groepen zo'n 59 kilometer. Bijna zes kilometer per ploeg heen en zes kilometer terug. Dijkwachters kijken naar kwetsbare plekken of schades aan de dijken. 

De vrijwilligers en waterschapmedewerkers verzamelden op de diverse verzamelplaatsen langs de dijk. Daar kregen ze de instructies. Ze kunnen in kritieke situaties in drie 'diensten' lopen - er zijn zo'n 150 mensen voor de Vechtdijken beschikbaar = en zijn herkenbaar aan hesjes met het opschrift dijkwacht. Bij de inspectie wordt de dijk, zowel binnen, als buitendijks gecontroleerd. Een inspectie duurt zo'n vier uur.  

De dijkwachten constateerden zo'n 20 mankementen: zoals omgewaaide bomen en schade door dieren. Deze leveren geen direct gevaar op. Het waterschap weet nu bij een hogere waterstand waar men waakzaam moet zijn.

Het waterschap heeft ongeveer 1.000 kilometer dijken en kades in beheer. Dit is ongeveer de afstand van Zwolle naar Zwitserland. Om de waterkeringen in perioden van storm, hoogwater en ijsgang te kunnen inspecteren, staan de dijkwachters paraat. Deze bestaat voor het hele waterschapsgebied in totaal uit 650 vrijwilligers. Ook op de andere dijken wordt zo nodig geïnspecteerd.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox