Hans Schoorlemmer: "Tijdens de dienst gaat het over het Evangelie, maar ook over jou".
Hans Schoorlemmer: "Tijdens de dienst gaat het over het Evangelie, maar ook over jou". (Foto: Anton Cramer)
Peperkorrels

Kerstnacht in Dominicanenkerk: de verbinding ervaren

Met kerstavond en -nacht stromen de kerken vol. In ieder geval in Zwolle. In de Dominicanenkerk maken ze er bijna, niet oneerbiedig bedoeld, een 'marathonviering' van. Om 18.00 uur een gezinsviering, om 20.30 uur een avondviering en om 23.00 een kerstnachtdienst. "Kom maar gewoon binnen om te kijken bij een viering. Je hoeft niet te knielen, je hoeft niet ter communie te gaan. In de kerk mag je op adem komen. Jij bent hierbij welkom", staat er uitnodigend op de website www.kloosterzwolle.nl/kerk/vieringen . Het klooster als baken in de stad en specifieker in Assendorp trekt traditioneel veel mensen bij gelegenheden als Kerst.

(door Anton Cramer)

Hans Schoorlemmer is één van de pastores van de Dominicanenkerk. Hij neemt de kerkgangers kerstavond mee tijdens de viering om 18.00 uur. Hij spreekt de hoop uit dat mensen "lichter" de kerk uit gaan, dan toen ze binnen kwamen. Hij gebruikt zelfs het woord "opgewekt". Mensen open maken ziet hij als een van zijn taken. "Tijdens een dienst gaat het over het Evangelie, maar ook over jou". Een ruimte scheppen, waar je thuis kunt komen. Waar de goede geest kan waaien". Ook dat is het werk van Hans en zijn collega's.

Hij is een man die gedreven is door zijn werk. Hij ziet best op tegen de vieringen met Kerstmis. Zondagavond heeft hij dienst en eerste Kerstdag ook. Er tegen op zien is misschien een te groot woord. Gezonde spanning is een betere duiding. Hij voelt dat de verwachtingen van de mensen groot zijn. Hij beleeft het ronduit als dat men in het hart en ziel geraakt wil worden. In de Dominicanenkerk worden de zintuigen dan ook letterlijk en figuurlijk aangeraakt. Door geuren, het brood, het branden van de kaarsen. Naast de druk voelt hij ook zijn innerlijke drang de "blijde boodschap te verkondigen. Waardoor hij hoopt de mensen het gevoel te geven dat ze er toe doen".

Waarom juist met Kerst de bezoekers toestromen naar de vieringen in de kerk is een vraag die niet precies kan worden beantwoord. Dat hoeft ook niet. Kerst raakt oeroude gevoelens aan. "Licht in het donker. Warmte in de kou. Je verbonden voelen met mensen. Het besef van de overvloed waarin men leeft. In de geïndividualiseerde samenleving blijft verlangen naar verbondenheid die groter is dan je eigen kringetje, smeulen.Hier wordt dat vlammetje aangewakkerd"

De pastor van de Dominicanenkerk praat over een wens bij mensen te ervaren dat er meer is tussen hemel en aarde. Hij rept over het geraakt worden door de kwetsbaarheid van het kind. Religie betekent letterlijk verbinden. "Daar verlangen mensen ook naar", vult hij aan.

Met kerst zoeken mensen een kerstgevoel. En dan gaat Zwolle op kerstavond en met kerstnacht in grote getale naar de kerk. Of zoals Hans Schoorlemmer het benoemt: " Achter het 'feestboekgezicht' en alle uiterlijk vertoon, is er verlangen 'van binnenuit te gaan stralen' en een zoektocht naar oude vertrouwdheid. Mensen komen hier thuis". In dit verband wijst hij naar de kerstgroep die ook dit jaar weer wordt opgebouwd in de kerk aan de Assendorperstraat. "Dat schouwspel laat mensen in hun kwetsbaarheid zien".

Zijdelings merkt hij op dat het kerstverhaal eigenlijk een vreemde vertelling is. "Een vader, die niet de vader van zijn zoon is . Koningen die knielen voor een kind. Het is een ontwapenend gezelschap". Die geschiedenis moet de komende feestdagen in de kloosterkerk de bezoekers het gevoel geven dat ze thuiskomen. Het woord verbinding is gevallen. Een groot woord, zeker in de samenleving waar het lijkt te draaien om ego's.

Hans verwijst naar Typhoon en zijn concert op Koningsdag. "Die doet dat zo goed. Hand op elkaars schouder en dan samen feest vieren. Niet bang zijn voor grote woorden. Je moet het wel doen".

Programma Dominicanenkerk 24 december: Gezinsviering: 18.00 uur. Hans Schoorlemmer + Aquinokoor. Kerstavond: 20.30 uur. Corinne van Nistelrooij en René Dinklo + Thomaskoor. Kerstnacht: 23.00 uur. Corinne van Nistelrooij en René Dinklo + Aquinokoor.

Meer berichten

Shopbox