Logo peperbus.nl


Column

Zonder herindeling geen opening

Woensdag 21 maart 2018 mogen we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Dat lijkt, met Kerst en Oud en Nieuw voor de boeg nog ver weg. Maar de tijd gaat sneller dan je denkt. Daarom ben ik alvast maar eens in de verkiezingsprogramma's gedoken, benieuwd naar wat de Zwolse politiek vindt van de ontwikkelingen rond Airport Lelystad. Een teleurstellende ervaring. Allereerst blijkt dat de helft van de partijen in de huidige raad drie maanden voor de verkiezingen nog geen vastgesteld en gepubliceerd verkiezingsprogramma heeft. Vervolgens blijkt het onderwerp niet populair.

Van de vier partijen die thans in Den Haag de dienst uitmaken is alleen de VVD klaar. Compliment daarvoor, maar de inhoud stelt mij niet echt gerust. De VVD ziet de luchthaven 'om onze hoek' als een positief iets voor de bereikbaarheid van de stad. Het biedt kansen voor (nieuwe) bedrijven en toerisme. Zorg is er wel en daarom wil men regionaal inzetten op herindeling van het luchtruim om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Te betreuren is dat de VVD dit niet als voorwaarde stelt. Maar het geeft tenminste richting aan hun inzet de komende periode.
Noch D66, noch de CU hebben al een vastgesteld program. Jammer, maar in dit geval ook een voordeel. Het is immers zo dat er in toenemende mate geluiden uit Haagse D66- en CU-hoek komen die neigen naar een uitstel in afwachting van de herindeling van het luchtruim. Van de Zwolse afdelingen mogen wij dus in deze richting wel iets verwachten?

Het CDA tot slot komt zeer binnenkort met hun programma getiteld 'Kies voor Peper in je stad'. Eerdere uitlatingen dat Zwolle haar naam zou moeten verbinden aan de luchthaven doet het ergste vrezen. Maar ik heb Jan Nabers hoog zitten en een partij die aangeeft te willen streven naar een duurzame stad met aandacht voor groen en gezondheid kan toch eigenlijk niet anders dan de herindeling van het luchtruim als voorwaarde te stellen voor opening.

'Zonder herindeling geen opening': deze leus tref ik nergens aan, ook niet in de programma's van GroenLinks of SP. Gezien het verkiezingsprogramma van GroenLinks zou verwacht mogen worden dat men deze leus onderschrijft. Maar het staat nergens en dat is toch merkwaardig voor een partij die als actiepunten heeft opgenomen dat fijnstof en geluidhinder moet worden bestreden. De SP gaat in op vier kernthema's en negeert het vliegen. Of zou hun leus 'Doe effe sociaal' een verwijzing naar afwijzing van de plannen zijn?

Neen, eigenlijk spreekt alleen Swollwacht zich expliciet uit en vindt de te verwachten geluid- en milieuoverlast onaanvaardbaar. Als enige, maar of zij veel in de Haagse melk te brokkelen hebben is twijfelachtig.

Alles overziend wordt ik er nog niet echt blij van. Natuurlijk is papier geduldig en laten uiteindelijk maar weinig kiezers zich leiden door partijprogramma's, maar aanscherping van de politieke standpunten is nodig. Van alle partijen, maar lukt dat niet dan verdienen m.i. alleen de partijen die 'zonder herindeling geen opening' onderschrijven en er naar handelen onze stem.

Frits Smit

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox