Logo peperbus.nl


Collecte voor nieuw speelschip Wipstrikkwartier

Zwolle - Waar is de Bestevaer zonder schip? Nergens, vindt wijk- en speeltuinvereniging Wipstrikkwartier en dus wordt alles in het werk gesteld om het verouderde schip in de speeltuin bij wijkcentrum Bestevaer te vervangen. Daarom houden de leden in de week van 4 tot en met 9 december een collecte in een deel van Zwolle.

De speeltuin in de Wipstrik, bij kinderen beter bekend als de houten speeltuin, wordt druk bezocht door kinderen uit de wijk en van verder weg. Zeker in het zomerseizoen maken de kinderen, naburige scholen en buitenschoolse opvang graag gebruik van de speeltoestellen. Gratis.

Dat moet zo blijven, vinden de vrijwilligers van wijk- en speeltuinvereniging Wipstrikkwartier die de speeltuin beheert. Meerdere keren per jaar komen de vrijwilligers bij elkaar om de speeltuin te onderhouden. Zo is er dit jaar al veel werk verzet en zijn er meerdere nieuwe speeltoestellen geplaatst. Alles wordt bekostigd uit eigen middelen, dat de leden van de vereniging zelf bij elkaar brengen. Maar nu is het houten schip, een van de paradepaardjes van de speeltuin, hoog nodig aan vervanging toe.

Daarvoor is 35.000 euro nodig, een bedrag dat de middelen van de speeltuinvereniging ver ontstijgt. Daarom wordt aan iedereen die de speeltuin en de spelende kinderen een warm hart toedraagt gevraagd een bijdrage te doen. Inmiddels is een vergunning verstrekt voor het mogen houden van een collecte, dus komen de vrijwilligers van maandag 4 tot en met zaterdag 9 december in de wijken Wipstrik (Noord en Zuid), Indische Buurt en Dieze langs de deuren om een bijdrage te vragen.

Een donatie doen kan altijd, dit kan onder vermelding van 'vervanging schip' op rekeningnummer NL41 RABO 0160 7421 88 ten name van Wijkvereniging Wipstrikkwartier.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox