Logo peperbus.nl

Socratisch gesprek over 'Ontmoeten'

Zwolle - In de Belgische Keizer (zaal Brugge) aan de Melkmarkt 58 houdt Filosofisch Café Zwolle maandag 27 november een Socratisch Gesprek. 

Thema is 'Ontmoeten'. Aanvang 19.30 uur. 

Het Socratisch Gesprek is een groepsgesprek over een fundamentele, liefst filosofische, vraag. De deelnemers gaan daarbij gezamenlijk op zoek naar een antwoord. De vraag staat in verband met een concrete, voor ieder toegankelijke ervaring. Het is geen resultaatgericht gesprek en geen discussie. Het gaat om het gezamenlijke onderzoek naar antwoorden aan de hand van een systematische reflectie. 
Werkwijze: Vanuit een concreet voorbeeld wordt teruggevraagd naar de opvattingen en overtuigingen die aan de ervaring ten grondslag liggen. Door te onderzoeken op welke vooronderstellingen onze oordelen gebaseerd zijn, komen we de principes op het spoor, die richtinggevend zijn in ons leven. De wijze waarop deelnemers met elkaar omgaan in een Socratisch Gesprek is op zich zelf een toonbeeld van een morele gemeenschap. 

Het gesprek zal onder leiding van Karel van Haaften worden gevoerd. 

De toegang is 6 euro. Voor deelname aan dit gesprek kunnen bezoekers zich opgeven bij Karel van Haaften, van.haaften@hetnet.nl.

Meer berichten

Shopbox