Lydia Taen, bestuurslid van Hospice Zwolle: "Na een eerste aanloop periode is Hospice Zwolle de laatste  maanden geregeld volledig bezet. Het blijkt dat ons huiselijk alternatief voor mensen in de terminale fase in een behoefte voorziet, ons bestaansrecht is daarmee overduidelijk."  (Eigen foto
Lydia Taen, bestuurslid van Hospice Zwolle: "Na een eerste aanloop periode is Hospice Zwolle de laatste  maanden geregeld volledig bezet. Het blijkt dat ons huiselijk alternatief voor mensen in de terminale fase in een behoefte voorziet, ons bestaansrecht is daarmee overduidelijk." (Eigen foto

Club van 100 voor Hospice Zwolle

Hospice Zwolle richt een Club van 100 op, een initiatief om ondernemers aan te trekken voor een jaarlijks donateurschap.

Hospice Zwolle is een kleinschalig bijna-thuis-huis, waar gasten in de laatste fase van hun leven worden verzorgd door familie en vrienden, vrijwilligers en hun eigen zorgverleners – bijna zoals thuis. Het huis aan de Wipstrikkerallee, ging eerder dit jaar open.

Tweemaal per jaar organiseert Hospice Zwolle een bijeenkomst voor de leden van de Club van 100, waarbij in het programma naast business inhoud en netwerken ook stilgestaan wordt bij het leven.

Bestuursleden van Vrienden voor Hospice Zwolle zijn actief om leden aan zich te binden. Er kan worden gekozen uit een lidmaatschap van 250, 500 of 1.000 euro per jaar. De eerste dertig handtekeningen zijn binnen en de eerste bijeenkomst dit najaar wordt gehouden bij het distributiecentrum van Wehkamp.

"Sinds de opening van Hospice Zwolle hebben vele gasten via verwijzers de weg naar ons hospice gevonden", zegt bestuurslid Lydia Taen. "Na een eerste aanloop periode is Hospice Zwolle de laatste maanden geregeld volledig bezet. Het blijkt dat ons huiselijk alternatief voor mensen in de terminale fase in een behoefte voorziet, ons bestaansrecht is daarmee overduidelijk."

Het bestuur merkt dat het nog niet altijd duidelijk is dat Hospice Zwolle voor haar voortbestaan afhankelijk is van giften en bijdragen. "Ondanks de vele vrijwilligers zijn er jaarlijks kosten voor bijvoorbeeld de huur van het pand en een deel van het salaris van de parttime coördinatoren. Men denkt dat een voorziening als Hospice Zwolle door de overheid gesubsidieerd wordt. Dit is ten dele waar, maar de subsidie is niet toereikend voor de exploitatie."

Voor de realisatie kreeg Hospice Zwolle grote bijdragen van landelijke fondsen en stichtingen. "Deze mogen we echter niet aanwenden voor de exploitatie. Die moeten we als Zwolse bevolking echt met elkaar opbrengen willen we een voorziening als Hospice Zwolle beschikbaar kunnen houden voor ieder die in de terminale fase komt."
"Met de Club van 100 richten we ons eerst specifiek op ondernemers regio Zwolle om een continue inkomstenstroom te realiseren. Maar ook particuliere donateurs zijn hard nodig. Giften zijn aftrekbaar voor de inkomsten en vennootschapsbelasting."

Voor meer informatie of aanmelden als donateur: zie de website.

www.hospicezwolle.nl

Meer berichten