Foto: Anton Cramer
Peperkorrels

Zwolle blijft een hele warme stad

Breinaalden tikken, de koffie geurt. Een haaknaald wordt behendig langs een draad gehaald. Op tafel liggen bollen wol rond een kom met brokken chocola. Er om heen een paar vrijwilligsters en de eigenaressen van Rits In Zwolle, Mieke Hoek en Evelien Sybesma. Een gezellig tafereel op de zaterdagmorgen aan de Assendorperstraat. Het is niet alleen de gemoedelijkheid die mij hier heen voert. De aanleiding voor mijn bezoek is eigenlijk verre van gezellig. De brei- en haaknaalden worden gebruikt om mutsen en sjalen te breien voor mensen die het niet breed hebben. Begin december worden de handwerken in kerstpakketten gepakt die naar de minima gaan. "Samen houden we Zwolle warm deze winter" is het motto van de dames.

(door Anton Cramer)

Mieke en Evelyn zijn nu vijf jaar de bezitters van Rits In. In handwerk minnend Zwolle en in wijde omgeving een begrip. Ria Mengerink en haar man maakten de zaak, het duo Mieke en Evelyn bouwen gestaag op dit fundament voort. Uiteraard met de accenten die bij hen passen en bij deze tijd. In 2013 werd ook al gebreid en gehaakt voor de Zwolse kerstpakketten. Toen ging het om duizend sjaals en mutsen. Vier jaar later bij het eerste lustrum moeten er meer dan tweeduizend stuks worden geleverd. Een schrijnende stijging als je deze cijfers tot je laat doordringen. Zo op het oog heeft niemand tekort. Pronkzuchtige warenhuizen veroveren de binnenstad van Zwolle, maar meer dan tweeduizend Zwolse gezinnen kunnen nauwelijks rondkomen.

Gelukkig zijn er dan heel veel vrijwilligers die iets over hebben voor deze minder bedeelde groep in de Zwolse samenleving. Handwerken verbindt niet alleen met steken en knopen, maar verbindt ook mensen. In de winkel aan de Assendorperstraat worden inloopbijeenkomsten georganiseerd om te breien of te haken. Dat is gezellig en leidt tot contact. Maar handwerken, of beter gezegd de producten leidt tot verbinding met stadgenoten. Zo weten zij dat anderen aan hen denken en iets voor hen hebben gemaakt met hun eigen handen.

Er zijn ook clubs thuis bij mensen waar gezamenlijk wordt gebreid voor de kerstpakketten. Ook kerken doen mee aan de actie, evenals verzorgingstehuizen. Er zijn inmiddels 450 handwerken ingeleverd. Mooi, maar nog lang niet genoeg.

Het fijne van deze actie is dat commerciële belangen niet tellen. Niemand hoeft bij Rits In te kopen. De dames geven aan dat ze het goed hebben. Hun inspiratie is hun gevoel dat zegt iets te willen maken voor een stadgenoot. "Wij gebruiken onze bekendheid om mensen mee te laten delen. "Samen houden we Zwolle warm deze winter".

Eén van de gasten aan tafel merkt op dat handwerken - althans voor haar – een verslaving is. Ze wordt onrustig als ze niets om handen heeft. Een andere deelneemster geeft aan dat het eigenlijk wrang is dat er wordt gebreid voor mensen die bijna niets te makken hebben. Het gesprek komt op de actualiteit, waarbij de gemeente tweehonderdduizend euro moet betalen om het NSstation 'Zwolle Centraal' te laten heten. Hoofdschuddend: "Daar kun je heel wat warme sjaals en mutsen voor maken".

Niemand kiest er vrijwillig voor de gang naar de Voedselbank te maken. Dan is het goed om te weten dat er veel Zwollenaren zijn die zich dat lot aantrekken. Wanneer straks de pakketten zijn bezorgd via de Kerstpakkettenactie Zwolle voelen mensen dat het leven meer is door met elkaar het feest te maken. Door te delen en liefde door te geven. Het leven is met die dagen net wat anders dan dat het doorgaans is. Door samen iets te doen dat groter is dan het individu en anderen te laten meedelen.

Mieke en Evelyn strooien bij hun vijfjarig bestaan Van Rits In een paar mooie Peperkorrels in de samenleving en maken zo van Zwolle een warme stad.

Wilt u meer informatie over de actie en de kerstpakkettenactie? Kijk dan op www.ritsin.nl of www.kerstzwolle.nl en volg op of www.facebook.com/RitsInZwolle of www.facebook.com/KerstZwolle

Meer berichten