Logo peperbus.nl


Rick de Breij in Nationale Jeugdraad

"Ik was zelf ook wel een beetje verbaasd dat ik het werd," zegt Rick de Breij over zijn nieuwe baan bij de Nationale Jeugdraad, want hij is geen afgestudeerd bestuurskundige of iets dergelijks. De buitengewone gedrevenheid waarmee hij tijdens het interview over participatie van jongeren spreekt zal vast een rol gespeeld hebben bij het krijgen van deze functie. Met zijn 18 jaar is hij het jongste bestuurslid ooit van de Nationale Jeugdraad.

Door Alie de Vries

Als scholier reageerde De Breij eens op een oproep tot deelname aan de leerlingenraad op zijn school, het Greijdanus College. "Toen ik in het lokaal aankwam bleek ik de enige te zijn. Die leerlingenraad functioneerde voor geen meter," aldus De Breij. Toen hij later in de Zwolse Jongerenraad plaatsnam bleek dat het op de andere Zwolse middelbare scholen niet veel beter gesteld is met leerlingenparticipatie. "Scholen vinden het maar lastig als leerlingen meebeslissen." Intussen had hij wel zijn passie ontdekt: opkomen voor de belangen van jongeren. "Het is toch raar dat alle mensen die jeugdbeleid maken volwassen zijn? Bovendien hebben beleidsmakers vooral te maken met jongeren waar het niet goed mee gaat. Maar die 95% waar het wel goed mee gaat, daar wordt geen beleid op gemaakt. Je kunt jongeren activeren om hun talenten volop te ontwikkelen, een stukje burgerschapsvorming mee te geven. Ze iets voor anderen te laten doen. Jongeren willen dat best, maar moeten wel op hun manier worden aangesproken. Ze hebben nog niet alle connecties en vaardigheden die volwassenen hebben, maar als je ze aanspreekt op wat ze kunnen, voelen ze zich gewaardeerd en kan er veel tot stand komen. Om een voorbeeld te geven, toen er eens aan de Zwolse gemeenteraad werd gevraagd wie er op de middelbare school in de leerlingenraad had gezeten stak bijna de helft van de raad de hand op."

Aan de Zwolse Jongerenraad heeft De Breij goede herinneringen. "Toen ik begon had de raad eens per half jaar overleg met de wethouder. Jeugdwethouder Ed Anker bracht daar verandering in en we konden wekelijks meepraten over tal van onderwerpen. Met Ed of met beleidsmedewerkers." Zo is er nu bijvoorbeeld een proces op gang gekomen om leerlingparticipatie op scholen beter te regelen. Bij de Nationale Jeugdraad wordt De Breij bestuurslid Lokaal. Hij zal gemeentes adviseren over een positief jongerenbeleid. "Ik wil jongeren betrekken bij de besluitvorming en ze in de gemeenteraad krijgen. Gemeentes hebben vaak wel de wil maar weten niet altijd hoe." De Breij trekt wel zijn eigen plan. "Ik ga geen volwassene imiteren, ik doe het op mijn manier. Ik wil graag een ander, dwars geluid laten horen."

reageer als eerste
Meer berichten