Logo peperbus.nl


Dankzij de mensen van stichting WEW, van links af Rob van Tellingen, Wichert aan het Rot en Henk Adams, kunnen ouderen deelnemen aan leuke activiteiten.  Helen Hoekstra ontbreekt op de foto. (Foto: Sigrid Aalfs)
Dankzij de mensen van stichting WEW, van links af Rob van Tellingen, Wichert aan het Rot en Henk Adams, kunnen ouderen deelnemen aan leuke activiteiten. Helen Hoekstra ontbreekt op de foto. (Foto: Sigrid Aalfs)

Activiteiten voor senioren door sponsors

Door bezuinigingen kan de welzijnssector vaak geen leuke activiteiten meer bieden voor ouderen. Ook hier kon dat sinds vorige maand niet meer. Maar in Zwolle heeft een stichting genaamd Vrienden van WEW (Westenhage, Ensemble en Wendakker) ervoor gezorgd dat de ouderen die in de woonzorgcentra Westenhage (Westenholte) De Wendakker of Ensemble (Stadshagen) wonen, hun leuke dingen kunnen behouden. De initiatiefnemer hiervan is Wichert aan het Rot. "Door veel sponsors aan te trekken hoeven de ouderen niet achter de geraniums te blijven. Mijn initiatief heette dan ook 'Niemand achter de geraniums'. "

Door Sigrid Aalfs

Westenholte -
Ook feesten rondom Kerst, het kerstdiner omlijst met muziek, en Sinterklaas, kunnen door het initiatief blijven.

Aan het Rot schreef zo'n duizend bedrijven aan, waarvan er zo'n vijftig positief reageerden, om de ouderenactiviteiten te kunnen gaan financieren. Hij benaderde ook de media en social media. Aan het Rot, zelf al jong in de WAO, is al heel lang betrokken bij ouderen. "Ik zie ouderen graag genieten." Al met al heeft dit heel veel geld van bedrijven en particulieren gegenereerd; een succesvolle actie. Wij, dat zijn naast Aan het Rot, ook Henk Adams, penningmeester, Helen Hoekstra, toegevoegd lid, en Rob van Tellingen, secretaris, die in het bestuur van de stichting plaatsnemen. "Continuïteit is belangrijk, daarom hebben we de sponsorwerving in een stichting ondergebracht, " legt Van Tellingen uit.
Naast geld leverde de actie ook veel vrijwilligers op. Daar maakt stichting WEW heel wat ouderen blij mee. "Ouderen zien erg uit naar activiteiten als het wekelijkse borreluurtje, de soos met spelletjes, de creatieve middag, en de filmavond. Al deze dingen konden half mei weer beginnen dankzij alle sponsors", vult Adams aan. Alle activiteiten vinden plaats in het Grand Café in Westenhage. De ouderen die in Ensemble of De Wendakker wonen, hebben straks wel vervoer nodig naar Westenhage. Dus vrijwilligers hiervoor zijn zeer welkom.
Een ander initiatief van Aan het Rot is de Buurtkamer, waarin wijkbewoners betrokken zullen worden bij de activiteiten in Westenhage. Hoe, dat wordt duidelijker tijdens de feestelijke oprichting van de stichting op 30 juni, in het Grand Café. Wethouder Nelleke Vedelaar zal dan de financiële stand van het sponsorgeld bekendmaken. Stichting WEW nodigt hiervoor met name de bewoners van Westenholte en Stadshagen uit.
In Westenhage wonen de ouderen zelfstandig in aanleunwoningen. In het gebouw waar het Grand Café zit, bevinden zich vlakbij ook alle zorgverleners als een huisarts, apotheek, fysiotherapeut, en dergelijke.

reageer als eerste
Meer berichten