Logo peperbus.nl


Marleen van Hoek en Rolf Tebbens van Mindfit verzorgen de cursussen voor brugklassers.  "De sociale vaardigheidstrainingen geven kinderen die wat extra's nodig hebben, een goede start in de brugklas", zeggen ze. (Foto: Sigrid Aalfs)
Marleen van Hoek en Rolf Tebbens van Mindfit verzorgen de cursussen voor brugklassers.  "De sociale vaardigheidstrainingen geven kinderen die wat extra's nodig hebben, een goede start in de brugklas", zeggen ze. (Foto: Sigrid Aalfs)

Nieuwe 'bruggers' sociaal vaardiger

Kinderen uit groep acht die straks een goede start willen maken op het voortgezet onderwijs, en die wat minder sociaal vaardig zijn, kunnen deze zomer daarvoor een training volgen, bij Mindfit. Mindfit, onderdeel van de Dimence groep, is een instelling die onder andere de mentale weerbaarheid wil vergroten. De training is bedoeld voor kinderen die onzeker zijn, weinig vrienden hebben, of moeite hebben met voor zichzelf op te komen.

Zwolle - Mindfit biedt twee cursussen; 'Plezier op school', en 'Een goed begin!', de eerstgenoemde is voor kinderen zonder beperking, de tweede is voor kinderen met een beperking op het gebied van autisme, of adhd. Mindfit doet laatstgenoemde samen met de Jeugd-GGZ.
"Tijdens de training leren kinderen sociaal vaardiger te worden, dus hoe om te gaan met andere kinderen", legt Marleen van Hoek, trainer, uit. "We doen dat onder andere door het oefenen van rollenspelen, door met elkaar te praten, en elkaar tips te geven. Kinderen leren letten op hun houding, hoe in te voegen in een nieuwe groep, en hoe om te gaan met spanning. Ook leren ze hoe ze positief kunnen denken over zichzelf, om kunnen gaan met pesten, en voor zichzelf op te komen." De deelnemende kinderen krijgen na afloop een diploma en een boekje waarin de tips nog eens beschreven staan, als geheugensteuntje.
"Ouders, maar ook scholen kunnen kinderen opgeven," vertelt Rolf Tebbens die ook trainer is bij Mindfit. "Vooraf vindt een kennismakingsgesprek plaats, om te kijken of een kind geschikt is voor een training. Het is daarbij onder andere belangrijk dat het gemotiveerd is. Ook is er vooraf een ouderavond waarbij ouders tips krijgen hoe ze hun kind kunnen ondersteunen tijdens en na de training, en kunnen stimuleren het geleerde te gebruiken. De cursus 'Plezier op school duurt twee dagen, 'Een goed begin!' neemt drie dagdelen in beslag, daarin worden ook lichamelijke oefeningen gedaan. "Die kinderen hebben vaak meer behoefte aan doen, dan aan praten, " licht Tebbens toe.
Zes weken na de training komen de kinderen nog een keer terug; ze bespreken dan wat ze hebben geleerd en hoe de start is geweest op de nieuwe school.

'Plezier op school', is op 29 en 31 augustus van 09.00 - 16.30 uur, bij Mindfit aan de Burg. Roelenweg 9. 'Een goed begin!' vindt plaats op 29 en 30 augustus van 10.00 - 15.00 uur,
en op 1 september van 10.00- 13.00 uur, locatie is multifunctioneel centrum De Enk. De training is kostenloos voor kinderen uit Zwolle. Meer informatie; www.mindfit.nl, zie zoekfunctie, secretariaat@mindfit.nl, of 038 - 467 5680.

Reageer als eerste
Meer berichten