Logo peperbus.nl


Column

Sportservice Zwolle - Jeugdsport

Aan het begin van dit jaar werden wij gevraagd om onze medewerking te verlenen aan de Overijsselse Jeugdsportmonitor. Een tweejaarlijks, provinciaal onderzoek onder de Overijsselse jongeren over hun beweeggedrag. Wij hebben alle Zwolse scholen, zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs, gevraagd om de enquête af te nemen. Zo'n onderzoek is natuurlijk een fantastisch meetinstrument waar je heel veel informatie uit kan halen. Als professional in sport keek ik vol vertrouwen uit naar de uitkomsten van het onderzoek. Tot mijn grote verbazing zag ik in de krant ineens een groot artikel staan met de titel; de Overijsselse jeugd zit teveel. Hoewel acht van de tien jeugdigen in Overijssel regelmatig sport en driekwart lid is van een sportvereniging, bewegen ze te weinig. Slechts één op de tien 4- tot en met 17-jarigen haalt de beweegnorm (elke dag minimaal 60 minuten matig intensief bewegen) en 45 procent van hen zit teveel op een dag. Ik begreep niets van deze uitkomst, want in mijn beleving is Zwolle een echte sportstad.
Gelukkig bleek uit de onderzoeksresultaten dat Zwolle inderdaad boven het provinciaal gemiddelde uitsteekt. De regelmatige sportdeelname en het lidmaatschap ligt hoger dan het gemiddelde in Overijssel. Daarnaast voldoet 11% van de Zwolse jeugd aan de beweegnorm, 2% hoger dan het percentage in de provincie. Onze jeugd is ook gezonder; qua overgewicht zitten wij gemiddeld 2% lager dan de rest. Dat lijkt misschien weinig, maar dat zijn honderden kinderen op een gezond gewicht! Het kraanwater is blijkbaar ook lekker, want 60% van de jeugd drinkt regelmatig water. Ook wordt er voldoende groente en fruit gegeten. Roken en drinken is minder populair, want ook daarvan blijkt dat Zwolle percentueel lager zit als de provincie.
Ik was erg blij met uitkomsten in onze stad, vooral omdat Zwolle er in positieve zin boven uit steekt. Uit deze gegevens blijkt dat de Zwolse infrastructuur en haar verenigingen goed georganiseerd zijn en dat er voldoende aandacht is voor een gezonde en actieve leefstijl. Voor ons als organisatie geeft het onderzoek, naast de bevestiging dat wij op de goede weg zijn, input om onze producten en diensten nog beter vorm te geven.

Roger Knoops (manager SportService Zwolle)

reageer als eerste
Meer berichten