Logo peperbus.nl


Wethouder Filip van As (rechts) gaf dinsdag het startsein voor het praktisch verkeersexamen. De kinderen vertrokken voor hun examenrit vanaf SIO aan de Thorbeckelaan. (Foto: Frans Paalman)
Wethouder Filip van As (rechts) gaf dinsdag het startsein voor het praktisch verkeersexamen. De kinderen vertrokken voor hun examenrit vanaf SIO aan de Thorbeckelaan. (Foto: Frans Paalman)

Scholieren doen examen op de fiets

Zwolse basisschoolleerlingen uit de groepen 7 zijn dinsdag begonnen aan het praktisch verkeersexamen. Wethouder Filip van As van verkeer gaf hiervoor het startsein bij SIO aan de Thorbeckelaan 2.

Tijdens het examen wordt getoetst of de kinderen de theorie die zij tijdens de verkeerslessen op school hebben geleerd ook in de praktijk kunnen brengen. De kinderen leggen hiervoor op de fiets een route af. Net als vorig jaar wordt ook fietsen in groepsverband getoetst.

In Zwolle zijn drie centrale routes uitgestippeld die de leerlingen moeten fietsen. Dinsdag werd er de hele dag in Zwolle-zuid gefietst. Op donderdag 11 mei in Stadshagen en op donderdag 18 mei is de start in de AA-landen. Op de route komen de kinderen langs verschillende verkeerssituaties zoals kruisingen met verkeerslichten, rotondes en wegen met en zonder fietspaden. Langs de route staan controleurs die beoordelen of het kind voldoende verkeerskennis- en inzicht heeft en dus op een veilige manier deelneemt aan het verkeer.
Een uitzondering geldt voor de drie scholen in Westenholte. De verkeersouders van de Morgenster, de Vlieger 1 en de Ridderspoor hebben het praktisch verkeersexamen op 19 april al georganiseerd. Alle 68 leerlingen daar zijn geslaagd.

Net als vorig jaar wordt een gedeelte van het parcours afgelegd in een groep in plaats van individueel. Dit omdat leerlingen zich in de praktijk ook vaak in groepen in het verkeer begeven. Dit brengt specifieke risico's met zich mee. Tijdens het examen wordt daarom hun gedrag in een groep beoordeeld. Bijvoorbeeld of ze niet met teveel naast elkaar fietsen, voldoende afstand houden of met z`n allen door een op rood springend verkeerslicht rijden.

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Daarom vindt de gemeente Zwolle het belangrijk dat zij van jongs af aan leren hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen gedragen. Dit gebeurt door de ouders thuis, maar ook op scholen tijdens de verkeerslessen. Aangezien verkeer vooral praktijk is, wordt hun kennis en inzicht getoetst met een praktisch verkeersexamen. Daarmee oefenen ze het zelfstandig deelnemen aan het verkeer.

Het praktisch verkeersexamen is voorafgegaan door een landelijk theoretisch examen dat op 6 april alle Zwolse scholen is afgenomen. Voor het praktisch verkeersexamen hebben zich dit jaar 38 scholen met in totaal ongeveer 1400 leerlingen opgegeven. Het examen wordt georganiseerd en uitgevoerd door Tref-ik verkeersadviesbureau in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afdeling Zwolle. Ook het wijkserviceteam voor de gemeente Zwolle (ROVA) verleent hun medewerking.

reageer als eerste
Meer berichten