<p>Marcel Zwitser.</p>

Marcel Zwitser.

(Foto: Ruud Ploeg)

Muziekcursus over leven en werk van Mozart

Zwolle - Liefhebbers van klassieke muziek kunnen vanaf volgende week maandagmiddag terecht in De Groote Sociëteit aan de Koestraat 8 voor een cursus over het leven en werk van Wolfgang Amadeus Mozart. Docent is Dr. Marcel S. Zwitser, onder meer bekend van zijn inleidingen bij de concerten van het Phion.

Het levensverhaal van Mozart is kort, maar intens. Na in zijn jeugd een voortreffelijke opleiding te hebben genoten, vestigde hij zich als jong volwassene in Wenen en zette een eigen muziekbedrijf op, met de bedoeling zich in de gunst van potentiële werkgevers te spelen. Vanuit deze positie liet hij zich in met alle denkbare genres: opera, concerten, kamermuziek, kerkmuziek, symfonisch repertoire – en in elk genre schreef hij muziek van uitzonderlijke klasse. Dat hij in de laatste jaren van zijn leven muziek van eenzame hoogte componeerde, is uiteindelijk toe te schrijven aan één van de belangrijkste gebeurtenissen in zijn leven: zijn kennismaking met de muziek van Johann Sebastian Bach.

In deze overzichtscursus zal een selectie uit Mozarts belangrijkste werken worden besproken in de context van de ontstaanstijd. Naast aandacht voor het werk van oudere componisten wier invloed Mozart onderging, zal de focus vooral liggen op de dynamieken in het Weense muziekleven van Mozarts tijd.

De cursus wordt fysiek aangeboden op tien maandagmiddagen vanaf 20 september van 13.30 uur tot 15.30 uur en online op tien woensdagochtenden van 9.30 uur tot 11.30 uur. De cursuskosten bedragen 266,50 euro(inclusief syllabus). 

Voor meer informatie en opgave: www.marcelzwitser.nl onder ‘cursussen’. Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar: info@marcelzwitser.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden