Overijsselse bestuurders maken tussenbalans op in serie

Zwolle - Hoe staat Overijssel er op dit moment voor? In een serie persoonlijke interviews maken de zeven bestuurders van de provincie ‘de tussenbalans’ op. Ze kijken terug op de afgelopen twee jaar na de provinciale verkiezingen en blikken vooruit op de nog resterende twee jaar. “Ik heb de indruk dat we al veel plannen hebben gerealiseerd”, zegt Commissaris van de Koning Andries Heidema. “En dat is een knappe prestatie, want corona en de stikstofcrisis maakten het ons niet makkelijk.”

“Ik bemoei me graag overal mee. Vooral als iets extra geld kost”, geeft Eddy van Hijum toe in het eerste interview dat woensdag 16 juni gepubliceerd wordt. “Maar als portefeuillehouder financiën is die bemoeizucht misschien ook weer niet zo gek.” Naast deze ontboezeming doet Van Hijum een nadrukkelijke oproep in het interview. “We moeten op zoek naar het grote geld in Brussel en Den Haag.”

Van Hijum wijst op de grote maatschappelijk transities die op ons afkomen, zoals op het gebied van klimaat en energie. “Wij hebben gelukkig in Oost-Nederland veel kennis en kunde in huis om bij deze transities een belangrijke rol bij te spelen. Juist daarom is het van groot belang dat wij op een zelfbewuste manier een plek in Den Haag en Brussel opeisen…… Het is de kunst om regionale initiatieven aan het grote geld, de grote herstelfondsen, in Brussel en Den Haag te verbinden.”

Naast diverse inhoudelijke bespiegelingen gaan de interviews juist ook vaak over mensen. Monique van Haaf wil graag vaker in gesprek met de inwoners van Overijssel om hun mening te horen. Roy de Witte doet een hartenkreet. “De afstand die ik soms bij het werk als bestuurder met mensen ervaar, daar heb ik moeite mee en ook echt last van.” Bert Boerman heeft één belangrijke drijfveer “mensen recht te doen.”

Ook Gert Harm ten Bolscher en Tijs de Bree komen uitgebreid aan het woord. Ten Bolscher kijkt uiteraard terug op de stikstofcrisis en De Bree blikt vooruit op de grote uitdagingen rond duurzame energie, waar ook echt een versnelling nodig is. “Ik kan niet wachten totdat de schop de grond in kan.”

De interviews van de Overijsselse bestuurders worden tot en met 23 juni gepubliceerd via diverse sociale mediakanalen en op www.overijssel.nl/detussenbalans.

Meer berichten