Participatieraad zoekt reserveleden

Zwolle - De Participatieraad Zwolle is op zoek naar nieuwe reserveleden. De raad adviseert het college van burgemeester en wethouders over thema’s die belangrijk zijn voor Zwollenaren: zorg, jeugdhulp, werk, wonen, welzijn, participatie, leefbaarheid en inkomen. De Participatieraad is er voor en door Zwollenaren. De leden bekijken wat keuzes van de gemeente betekenen voor het dagelijkse leven van inwoners.

Gezocht worden enthousiaste, nieuwsgierige en gedreven mensen met een relevant netwerk in de Zwolse samenleving. Reserveleden draaien mee als volwaardig lid van de Participatieraad Zwolle. Op het moment dat een lid de Participatieraad verlaat, vult een reservelid de vrijgekomen plaats in. Er zijn meerdere reserveleden dus er is voldoende tijd om omgewerkt te raken. 

De participatieraad wil graag een afspiegeling van de Zwolse samenleving zijn. De (reserve)leden moeten goed kunnen luisteren naar anderen en een brede kijk op diverse zaken je hebben.

Gezocht worden ouders en jongvolwassenen met ervaring in de jeugdzorg; mantelzorgers; inwoners met een lichamelijke of verstandelijke of psychische beperking; inwoners die te maken hebben met armoede; inwoners die werkzoekend zijn of te maken hebben met een uitkeringssituatie; inwoners van niet westerse afkomst en inwoners met bestuurlijke kennis.

De reserveleden gaan deel uitmaken van een groep van betrokken mensen die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzetten voor de inwoners van Zwolle. Een reservelid ontvangt geen vergoeding. Wel biedt de Participatieraad gelegenheid scholing te volgen en congressen en bijeenkomsten te bezoeken. Wie toetreedt tot de Participatieraad, ontvangt je een vrijwilligersvergoeding van 125 euro per maand. De tijdsinvestering varieert van een tot tien uur per week. Afhankelijk van de mogelijkheden en inzet. 

Meer informatie via de secretaris van de participatieraad: Anne-Wil Lensen via info@participatieraadzwolle.nl. Veel informatie is te vinden op website www.participatieraadzwolle.nl.

Aanmelden kan tot uiterlijk maandag 24 mei door een sollicitatiebrief en curriculum vitae te sturen naar info@participatieraadzwolle.nl, ter attentie van mevrouw A. Wertheim, voorzitter van de Participatieraad.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden