Foto:

Verbeterde samenwerking met politie rond mishandelings-alarmknop

Zwolle - Opvangorganisaties Moviera en Kadera maken een betere werkafspraken met de politie Oost-Nederland rond het gebruik van de AWARE-alarmknop. Met deze knop kan via GPS in geval van huiselijk geweld of stalking 24 uur per dag direct contact met de politie worden gemaakt.

Abused Women Active Response Emergency

AWARE staat voor Abused Women Active Response Emergency. Het is een persoonlijk alarmsysteem voor mannen en vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld, stalking of bedreiging van een familielid of ex-partner. Het AWARE-systeem bestaat uit een GPS, is 24 uur per dag actief en staat in verbinding met de politie die alle gekoppelde informatie direct inzichtelijk heeft. Sinds de introductie van dit systeem hebben enkele duizenden slachtoffers hier gebruik van gemaakt.

Fysieke én psychische veiligheid

Vanaf april koppelen Moviera en Kadera altijd ambulante hulpverlening en begeleiding direct aan de uitgifte van het alarmsysteem. Een hulpverlener bij Moviera: “Op deze manier biedt AWARE de combinatie van zowel fysieke als psychische veiligheid die juist voor deze groep cliënten erg belangrijk is.”

“Onze hulpverleners maken samen met de cliënt een veiligheidsplan, waar het dragen van de AWARE-alarmknop onderdeel van uitmaakt. Daarbij richten we ons op het welzijn van de cliënt: hoe gaan we vanaf hier verder? Hoe beleven zij deze periode? En vooral: voelen ze zich voldoende veilig en gesteund om hun leven weer op te pakken?”

“De politie neemt de fysieke veiligheid voor haar rekening, door meldingen die met één druk op de knop binnenkomen met de hoogste prioriteit te behandelen. Die samenwerking sluit goed op elkaar aan.” 

Eva Scholte, bestuurder van Moviera, voegt hieraan toe dat AWARE per cliënt gemiddeld zes maanden ingezet wordt. “Daarna kunnen cliënten al dan niet onder begeleiding van Moviera of Kadera verder met hun leven zonder geweld”.

Eén werkwijze

Met de handtekeningen onder het proces is de nieuwe werkwijze een feit. José Rooijers, portefeuillehouder Zorg en Veiligheid bij politie Oost-Nederland: “Het is een mooie stap dat we in heel Oost-Nederland vanaf nu één werkwijze hanteren, waarbij het slachtoffer altijd voorop staat. Natuurlijk is elke casus anders en vraagt dat om maatwerk en afstemming tussen hulpverlening en politie. Maar het begint bij een sterke basis en die staat.”

Jeroen Traas, directeur-bestuurder van Kadera, beaamt dat. “In de aanpak van huiselijk geweld is goede samenwerking van groot belang. De samenwerking rond AWARE zorgt ervoor dat slachtoffers veiliger zijn én beter geholpen kunnen worden. Door deze nieuwe manier van werken kunnen we er nog beter voor het slachtoffer zijn.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden