Wijzigingen halen en brengen van grof huisvuil en grof tuinafval in Zwolle

Zwolle - Vanaf 1 april verandert de haal- en brengservice van grof huisvuil en grof tuinafval in Zwolle. Elk huishouden kan vanaf die datum twee keer per jaar gratis een tuinzak voor grof tuinafval aanvragen, één keer gratis grof huisvuil aan huis laten ophalen en jaarlijks in totaal 500 kilo grof huisvuil en/of grof tuinafval gratis naar het milieubrengstation van ROVA brengen.

Wie vaker gebruik maakt moet een kostendekkende vergoeding betalen. De gemeente voert deze verandering door om de afvalverwerkingskosten beheersbaar te houden en eerlijker te verdelen. Ook wil ze de hoeveelheid restafval zo verder terugbrengen.

Een kleine groep huishoudens maakt relatief veel gebruik van de diensten. Voor verreweg de meeste Zwolse huishoudens zijn de genoemde hoeveelheden ruim voldoende. Het merendeel van de huishoudens komt maximaal één keer per jaar bij het milieubrengstation van ROVA aan de Rijnlandstraat. Gemiddeld wordt er 75 kilo afval per bezoek gebracht. Ook van de tuinzak en de ophaalservice voor grof huisvuil wordt gemiddeld minder dan één keer per jaar per huishouden gebruik gemaakt. 

Huishoudens die meer gebruik willen maken van de haal- en brengservice van grofvuil kunnen dat straks nog steeds, maar betalen een kostendekkende vergoeding wanneer zij boven de nieuwe maximum hoeveelheden uitkomen.

De nieuwe regels gaan in op 1 april. De aantallen tellen nog niet mee voor wie vóór die datum grof huisvuil en grof tuinafval brengt of laat ophalen gebracht of laten ophalen. Op 1 januari van elk jaar krijgen huishoudens weer nieuw tegoed voor dat betreffende jaar. 

Inwoners die een tuinzak willen bestellen of grof huisvuil willen laten ophalen, kunnen daarvoor een afspraak maken via de website van ROVA, de ROVA-app of het Klantcontactcentrum van ROVA. Hierin verandert niets. Wel heeft is daarbij vanaf 1 april ook het ROVA-pasnummer nodig. Hierop wordt bijgehouden hoeveel tegoed het huishouden nog heeft. Wie afval naar het milieubrengstation brengt moet de ROVA-pas ook meenemen.

Grof huisvuil is afval uit de inboedel van de woning, dat te groot of te zwaar is voor de restafvalcontainer. Bijvoorbeeld een bank, matras of tapijt. Afval dat ‘nagelvast’ in of bij de woning zat, bijvoorbeeld een keukenkastje of deur, valt hier niet onder. Dit is bouw- en sloopafval.

Grof tuinafval is afval uit de tuin dat te groot of te zwaar is voor de gft-container, zoals snoeiafval en grote hoeveelheden gemaaid gras of bladeren.

Wie door het tegoed heen voor dit jaar heen is, maar wel grofvuil wil brengen of laten ophalen moet betalen. Een extra keer een tuinzak laten brengen en ophalen kost 25 euro per zak.

Extra keer grof huisvuil laten ophalen 40 euro per kubieke meter.

Extra grof huisvuil brengen kost 27 euro per 100 kilo, met uitzondering van harde plastics en vloerbedekking (23,50 euro per 100 kilo).

Extra tuinafval brengen kost 8,10 euro per 100 kilo. 

Wie autobanden, dakleer en grond en zand naar het milieubrengstation brengt, betaalt vanaf de eerste kilo een vergoeding. Voor alle andere soorten afval die worden gebracht, veranderen de kosten niet. Het wegbrengen van metaal, textiel, glas en karton naar het milieubrengstation blijft bijvoorbeeld gratis.

Op www.zwolle.nl/halenenbrengen vindt u meer informatie over de wijzigingen in de haal- en brengservice van grofvuil en hoe de gemeente streeft naar een Zwolle zonder afval. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden