Vragen Swollwacht over verlaging leeftijdsgrens seniorenwoningen

Zwolle - Swollwacht heeft het college van B en W vragen gesteld over de leeftijdsgrens bij seniorenwoningen

“Wij krijgen verontruste signalen van bewoners van seniorencomplexen: er zijn plannen van woningbouwcorporaties om de leeftijdsgrens voor seniorenwoningen te verlagen”, schrijft fractievoorzitter Silvia Bruggenkamp. “Dat brengt voor veel bewoners van seniorencomplexen onrust en stress met zich mee. Mensen hebben bewust gekozen voor het wonen en leven in een seniorencomplex. Wat onze fractie betreft moeten zij er dan ook op kunnen rekenen dat zij dan samen wonen mèt senioren. Er is veelal sprake van een grote sociale cohesie in die complexen en er is rust en evenwicht.”

Volgens Swollwacht is er veel voor te zeggen dat jong en oud samen kunnen wonen en leven. “Maar dan wel op basis van een vrije keuze. Die vrije keuze lijkt zich niet te verhouden tot het voornemen de leeftijdsgrens voor seniorenwoningen te verlagen.”

Swollwacht maakt zich ook zorgen over de woningnood. “De voornemens om de leeftijdsgrens te verlagen vormen mogelijk een belemmering voor senioren in Zwolle om hun (ruime) eengezinswoning te verlaten en daarmee plaats te maken voor jongeren. Dat ervaren wij als een ongewenste situatie.”

Swollwacht wil van het college weten of het bekend is met de voornemens de leeftijdsgrens voor seniorenwoningen te verlagen en of het snapt dat deze voornemens onrust en stress veroorzaken bij bewoners van seniorencomplexen. 

Verder wil Swollwacht weten of het college de zorgen deelt over de negatieve invloed die dat heeft op de bereidwilligheid van senioren hun eengezinswoning te verruilen voor een seniorenwoning, of deze voornemens invloed hebben op de prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties, of er daardoor straks daadwerkelijk minder woningen voor senioren beschikbaar zijn, hoe de gemeente hierop kan sturen en of het college hierover in overleg wil met de woningbouwcorporaties. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden