Swollwacht en GroenLinks stellen vragen over WMO-vervoer in Zwolle

Zwolle - Swollwacht en GroenLinks hebben vragen gesteld over over het WMO-vervoer in Zwolle. 

Ze doen dat naar aanleiding van een artikel in De Stentor met als kop ‘Hutjemutje in een rolstoelbus en drie kwartier omrijden: klachten over vervoer kwetsbaren in Zwolle’.

“Het WMO-vervoer in onze stad gaat al langer gepaard met ongenoegen”, stellen Silvia Bruggenkamp (Swollwacht) en Margriet Leest (GroenLinks). “Ongenoegen dat zich uitstrekt tot toename van de reistijd, de ingewikkeldheid van het plannen van een rit en onzekerheid over het tijdstip van aankomst. Een rit van een kwartier kan twee uur in beslag nemen en een afspraak die bijvoorbeeld een half uur, tot een uur kost, kan zo maar vier tot vijf uur extra reistijd met zich meebrengen.”

Hiervoor is onder andere door de fractie van Swollwacht en GroenLinks al diverse keren om aandacht gevraagd. Verbetering leek binnen bereik te liggen.

“Uit verschillende signalen die onze fracties bereiken, alsmede uit de berichtgeving van de Stentor van heden blijkt echter dat er nog steeds problemen zijn”, schrijven de fracties. “Dat vinden we onwenselijk. Temeer daar we nu te maken hebben met de coronacrisis. Kwetsbare Zwollenaren die dicht op elkaar in veelal een personenauto zitten lijkt ons niet bevorderlijk voor de gezondheid van onze inwoners. Dit nog náást het ongemak waar de mensen mee te maken hebben, zoals vorenstaand geschetst.”

De fracties vragen of het college van B en W bekend is met de problematiek zoals geschetst in de Stentor en of dat beeld klopt. En als dat zo is, of het college dit ook een ongewenste situatie vindt. 

Verder willen Swollwacht en GroenLinks weten welke coronaregels gelden voor de vervoerder(s), of het college de landelijke regels kan laten handhaven, welke acties het kan ondernemen om aan deze situatie een einde te maken, welke mogelijkheden er zijn op er op zeer korte termijn iets aan te doen en of de vragen die de Participatieraad eerder al stelde zijn beantwoord.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden