<p>Toegankelijk Zwolle zoekt iemand met een auditieve beperking die kennis en ervaringen wil delen. </p>

Toegankelijk Zwolle zoekt iemand met een auditieve beperking die kennis en ervaringen wil delen.

(Foto: )

ZwolleDoet!: van serveren in de Rivierenhof tot creatief knutselen

ZwolleDoet! is hét startpunt voor vrijwilligerswerk, informele zorg en mantelzorg. Wie op zoek is naar ondersteuning, iets wil doen voor een ander en meer informatie over de mogelijkheden zoekt voor coronaproof vrijwilligerswerk kan mailen naar info@zwolledoet.nl of bellen met 038 - 422 5200.

Vrijwilligers restaurant Driezorg

In het Grand Café van Woonzorgcentrum Rivierenhof kunnen cliënten en bezoekers terecht een lekkere maaltijd. Er wordt een vrijwilliger gezocht voor het serveren, tafels dekken en te helpen opruimen en afwassen. Op maandag, dinsdag, zaterdag of zondag van 11.30 tot 14.00 uur is inzet welkom.

Reageren via naar www.zwolledoet.nl/horecadriezorg of 038 - 422 5200.

Gezocht: mensen met een auditieve beperking

Toegankelijk Zwolle is een belangenbehartigersgroep voor Zwollenaren met een fysieke, psychische of sociale beperking. Door bewustwording te creëren, te signaleren en te adviseren over bijvoorbeeld openbaar vervoer en gemeentelijk beleid willen zij van Zwolle een nog inclusievere plek maken. Dit doen zij met behulp van ervaringsdeskundigen: mensen die zelf weten hoe het is om in Zwolle te wonen met een beperking. Toegankelijk Zwolle zoekt iemand met een auditieve beperking die kennis en ervaringen wil delen. Reageren vanuit een andere beperking mag ook.
Reageren via www.zwolledoet.nl/toegankelijkzwolle of 038 - 422 5200.

Creatief knutselen met ouderen

Zonnehuisgroep IJssel Vecht zoekt een vrijwilliger die het leuk vindt om kaarten te maken, bloembakjes op te maken, te knutselen, verven, haken of breien. Op dinsdagmorgen wil de organisatie in Woonzorgcentrum de Venus een creatief groepje opstarten met maximaal zes oudere bewoners.

Reageren via www.zwolledoet.nl/creabea of 038 - 422 5200.

Zet je in voor de Milieuraad

Stichting Milieuraad Zwolle zet zich in voor een goed milieu voor mens, dier en plant in Zwolle. Er wordt een vrijwilliger gezocht voor de werkgroep Milieuzorg. Deze draagt ideeën aan en helpt het milieubesef onder de Zwolse bevolking te vergroten, volgt plannen en rapporten op het gebied van energie, duurzaam bouwen, afvalinzameling en water. Waar nodig bereid de vrijwilliger een reactie voor naar de gemeente of naar de media.

Reageren via www.zwolledoet.nl/milieuraad of bel 038 - 422 5200.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden