Gemeente wil inzicht in verkeersstromen binnenstad

Gemeente wil inzicht in verkeersstromen binnenstad

Zwolle - Zwolle groeit en daarmee wordt het ook drukker op straat. Dat geldt ook voor de Binnenstad waar vanwege de COVID-19 maatregelen extra aandacht is voor loop- en fietsroutes. Met het programma Slimme binnenstad wil de gemeente Zwolle inzicht krijgen in deze verkeersstromen. 

Door data te verzamelen en dit samen te voegen met de gegevens en ervaringen van bezoekers, bewoners en omwonenden, is het mogelijk om fysieke aanpassingen te doen of bezoekers te verwijzen om zo de binnenstad aantrekkelijk en leefbaar te houden. 

Om dit inzicht te verkrijgen plaatst de gemeente op een aantal toegangswegen naar de Binnenstad zogenoemde ANPR-camera’s. Deze camera’s worden gebruikt om het bestel- en vrachtverkeer van en naar de binnenstad te monitoren: wanneer, hoeveel en wat voor type voertuig rijdt er op de weg. Aan de hand van deze data kan de gemeent­­­­­­­e samen met de leveranciers, ondernemers en bewoners een plan maken dat tegemoet komt aan de zero-emissie doelstelling in 2025. ­­

Een tweede onderdeel is het vroegtijdig kunnen sturen van fietsers naar de beschikbare stallingsruimte in de binnenstad. Via routes die op dat moment minder druk zijn. Om dit voor elkaar te krijgen worden er in de gemeentelijke fietsenstalling camera’s opgehangen die registeren hoeveel fietsen er staan en worden er verwijsborden naar de stallingen geplaatst. 

Daarnaast wordt op een tweetal punten in de binnenstad telsensoren geplaatst die het aantal voetgangers bijhoudt. Binnenkort wordt de aanbesteding voor de registratiesystemen gedaan. Als de Autoriteit Persoonsgegevens akkoord gaat met de proef, dan worden naar verwachting worden de eerste camera’s voor de zomervakantie opgehangen.

Privacy is voor de gemeente Zwolle heel belangrijk, daarom worden alle voorschriften en wettelijke eisen uit de Algemene verordening persoonsbescherming (AVG) die op deze manier van dataverzameling betrekking hebben nauwkeurig opgevolgd. Voor beide doelen worden camera’s gebruikt. De beelden worden direct geanonimiseerd en verwerkt tot een algemene rapportage. Medewerkers van de gemeente Zwolle hebben alleen toegang tot de rapportages, en niet tot de beelden. De beelden kunnen niet gebruikt worden voor handhavings- of opsporingsdoeleinden.

Het verzamelen en analyseren van data en inzetten techniek zijn nooit een doel op zich, maar worden ingezet voor de opgaven waar de gemeente voor staat. Het project Senshagen is een ander voorbeeld van de slimme samenleving. In Stadshagen meten ruim vijftig bewoners de hoeveelheid fijnstof en met weerstations wordt het lokale klimaat in de wijk in kaart gebracht. Aan de hand hiervan is het mogelijk om maatregelen te nemen voor bijvoorbeeld hittestress of wateroverlast.

Meer informatie is te vinden op www.zwolle.nl/slimmebinnenstad 

Meer berichten