Landelijke subsidie van vier ton voor cultuureducatie in Zwolle

Landelijke subsidie van vier ton voor cultuureducatie in Zwolle

Zwolle -  De Zwolse subsidieaanvraag voor de meerjarige landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) is gehonoreerd. Dat betekent dat de komende vier jaar ruim 100.000 per jaar extra beschikbaar is voor het versterken van de kwaliteit van cultuureducatie in het Zwolse basisonderwijs. 

Dit bedrag is een bijdrage van het Rijk en is een aanvulling op het geld dat de gemeente beschikbaar stelt voor het Fonds Cultuureducatie Zwolle. Stadkamer is aanvrager en uitvoerder van het lokale programma voor cultuureducatie.

De 100.000 euro die nu is toegekend wordt ingezet voor intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector en voor professionalsering van leerkrachten, docenten en culturele partners. Op deze manier wordt cultuuronderwijs op de basisscholen gestimuleerd en geborgd.

De afgelopen jaren zijn er met CMK-geld veel cursussen en trainingen gegeven en is bijvoorbeeld de lessenreeks ‘Meemaken op locatie’ tot stand gekomen. “Nu we opnieuw landelijke subsidie toegekend krijgen, kunnen we de ontwikkelingen van het Zwolse cultuureducatiebeleid versterken en versnellen: het betekent een stevige culturele basis voor alle Zwolse kinderen”, aldus een tevreden Astrid Vrolijk-de Mooij, directeur-bestuurder van Stadkamer. “Het biedt Zwolse basisschoolkinderen gelijke kansen op een brede en evenwichtige ontwikkeling.”

De nieuwe toekenning voor 2021-2024 is een vervolg op twee voorgaande CMK periodes. De aanvraag is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Zwolle, het onderwijs en het culturele netwerk.

Meer berichten