Dimence Groep en Universiteit Twente gaan samenwerken

Zwolle - Dimence Groep en de Universiteit van Twente (UT) gaan een samenwerken. Ze gaan zich inzetten voor een effectieve en efficiënte geestelijke gezondheidszorg. Ze gaan zich in het bijzonder richten op positieve gezondheid, gezondheidstechnologie en zelfmanagement en personalised care.

Het doel van beide partijen is om de komende jaren de praktijk en de wetenschap bij elkaar te brengen. Die optelsom moet leiden tot een meerwaarde. Op deze manier kunnen de ervaringen uit de praktijk een bijdrage leveren aan theorieontwikkeling en aan wetenschappelijk onderbouwde innovaties die de praktijk ten goede komen.

Dimence Groep en Universiteit Twente werken al jarenlang samen op het gebied van onder andere gezondheidstechnologie. Dit onderwerp sluit naadloos aan bij de onderzoekslijnen van Dimence Groep. 

Meerdere studenten van de Universiteit Twente zijn op opdrachten van Dimence Groep afgestudeerd. Vanuit Dimence Groep worden er dan weer succesvolle bijdragen geleverd aan de vakken van de universiteit.

De afgelopen jaren, maar ook de aankomende jaren, zal de samenwerking vooral plaatsvinden binnen drie stichtingen van Dimence Groep: Dimence, Mindfit en Transfore. 

Binnen Dimence vinden de activiteiten van de samenwerking vooral plaats binnen het specialistisch centrum bipolaire stoornissen. 

Voor Mindfit wordt de UT een interessante partner op het gebied van wetenschappelijke onderbouwing op het gebied van basis-ggz. De samenwerking met Transfore richt zicht vooral op promotieonderzoek, afstudeeropdrachten en het begeleiden van GZ-psychologen die in opleiding zijn tot specialist.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden