Foto:
Columns

Sluit aan bij het Zwols Sportakkoord

Mijn vorige column over het Zwolse Sportakkoord trok veel belangstelling. We kregen leuke vragen over de opzet en de aanpak van het Zwols Sportakkoord. Ik geef daarom graag een extra toelichting. In deze column neem ik jullie mee naar de totstandkoming van het Lokaal Sportakkoord.

Op 29 juni 2018 tekende minister Bruno Bruins samen met vertegenwoordigers van de sport, van gemeenten en andere organisaties het eerste Nationale Sportakkoord. Het doel van het Sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport toekomstbestendig te maken. Sporten en bewegen is goed voor je gezondheid, je sociale contacten, je welzijn, je persoonlijke ontwikkeling en bovenal leuk om te doen. Niet voor niets sporten ruim 9,4 miljoen Nederlanders op wekelijkse basis. Mede doordat zoveel Nederlanders sporten en bewegen, is sport van grote maatschappelijke en economische waarde. Het Sportakkoord is erop gericht om sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Nederlanders, in álle levensfasen.

In navolging van het Nationaal Sportakkoord zijn de gemeenten in het land gevraagd om ook een Lokaal Sportakkoord op te stellen. Als Zwolle konden wij daar natuurlijk niet in achterblijven. Kijkend naar ons huidige sport- en beweegklimaat hebben we alles al best goed georganiseerd, maar er is altijd ruimte voor verbetering. Bijkomend voordeel was dat de VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) voor de ontwikkeling van een Lokaal Sportakkoord gelden beschikbaar stelde. Op basis van ons inwonersaantal hebben wij een jaarlijks budget van 60.000 euro met een looptijd van twee jaar. Ook gemeente Zwolle doet een duit in het zakje en koppelt een innovatiefonds aan het Lokaal Sportakkoord.

Om ervoor te zorgen dat de gelden op een goede manier ingezet gaan worden is er een plan opgesteld met- en door heel veel Zwollenaren. Onder begeleiding van een sportformateur met Zwolse roots lag er na meerdere sessies een goed plan. Onder de noemer ‘Zwols Sportakkoord’ hebben we een vijftal ambities uitgesproken. Die krijgen een verdere uitwerking in de deelakkoorden inclusie & vitaliteit, duurzame sportinfrastructuur, vitale & positieve sportaanbieders, motoriek & innovatie en event & talent. Onder elk deelakkoord hangt een werkgroep met betrokken en sportieve Zwollenaren. Deze werkgroep heeft op basis van de doelstellingen een aantal actiepunten benoemd waar ze de komende periode mee aan de slag gaan. Hiervoor heeft elke werkgroep een vrij te besteden budget ontvangen van de stuurgroep, die toezicht houdt op de ontwikkeling en vorderingen van het Zwols Sportakkoord. Deze stuurgroep bestaat uit professionals en vrijwilligers en is een vertegenwoordig van diverse domeinen (sportverenigingen, sportaccommodaties, onderwijs, de zorg en de gemeente). Het mooie van deze constructie is dat de werkgroepen een beroep kunnen doen op de stuurgroep als er extra budget nodig is om bepaalde doelstellingen te bereiken.

De Zwollenaar bepaalt en weet als geen ander waar extra aandacht voor moet zijn. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om aan te sluiten bij een van de deelakkoorden, je vind ze op sportservicezwolle.nl/zwols-sportakkoord. Geïnspireerd geraakt? Neem gerust contact op met mij.

Roger Knoops (manager SportService Zwolle)

column

Meer berichten