Foto:
Columns

Zwols Sportakkoord

Het heeft even op zich laten wachten, maar vanaf 27 oktober beginnen we met de uitvoering van het Zwols Sportakkoord. Met gepaste trots durf ik wel te stellen dat ik de aanjager was achter dit initiatief. Toen ik ruim een jaar geleden hoorde dat het Landelijk Sportakkoord ook lokaal uitgerold moest worden, heb ik me hard gemaakt om een Zwolse variant op te tuigen. Gelukkig was de gemeente bereid om hier aan mee te werken en zijn we gezamenlijk op zoek gegaan naar een onafhankelijke sportformateur.

De de sportformateur moest het proces in goede banen leiden. In een kleine setting hebben we op basis van de Landelijke deelakkoorden een vertaalslag gemaakt naar Zwolle. Op basis van onze sportinfrastructuur, de meest recente en lokale ontwikkelingen en verbeterpunten zijn we gekomen tot een vijftal Zwolse deelakkoorden; inclusie en vitaliteit, duurzame sportinfrastructuur, vitale en sportieve sportaanbieders, motoriek en innovatie en event en talent. Nadat we deze deelakkoorden hadden vastgesteld was de volgende opgave om zoveel mogelijk inwoners met een hart voor de sport hierbij te betrekken. Gelukkig leeft de sport in Zwolle en er kwamen maar liefst honderd enthousiastelingen naar de eerste bijeenkomst in de raadszaal van het stadhuis.

Vooraf kon iedereen aangeven aan welk deelakkoord hij/zij graag z’n medewerking wilde verlenen en daardoor konden we al vrij snel met elkaar het ‘goede’ gesprek voeren. Het was fantastisch om weer te ondervinden dat er in Zwolle heel veel kennis, passie en betrokkenheid is. Aan het eind van de avond waren de eerste contouren van het Zwols Sportakkoord al zichtbaar. Tijdens de tweede bijeenkomst in het Anker heeft deze grote groep Zwollenaren enkele prioriteiten gesteld om te komen tot diverse actiepunten. Dit heeft geresulteerd in het Zwols Sportakkoord, dat wij naar het NOC*NSF hebben gestuurd ter controle. Ons plan werd zeer goed ontvangen en om hier uitvoering aan te geven hebben we een aanzienlijk bedrag toegewezen gekregen. Het is dus geen plan ontwikkeld door een of andere hoge pief achter een bureau. Het Zwols Sportakkoord is opgesteld met én door inwoners uit onze stad, de beschikbare financiële middelen mogen dus ook door hen naar believen ingezet gaan worden om de doelen uit het akkoord te realiseren.

Het was de bedoeling om een grote bijeenkomst in het Theater van de Sport te beleggen op 27 oktober. Helaas is dat wegens de gestelde maatregelen niet mogelijk en willen we op een andere manier aandacht besteden aan het Zwols Sportakkoord. 

Onze wethouder sport (René de Heer) zal op 27 oktober, namens de gemeente Zwolle, de eerste handtekening zetten op een groot ondertekenbord. Het zetten van zijn handtekening is het officiële startschot om aan de slag te gaan met de uitvoering. Alle betrokken Zwollenaren ontvangen een uitnodiging om met de actiepunten van het desbetreffende deelakkoord aan de slag te gaan. Wij hopen ook dat deze groep Zwollenaren bij SportService Zwolle langs willen komen om een handtekening te zetten op het ondertekenbord.

Wij houden Zwolle natuurlijk op de hoogte van de vorderingen en besteden aandacht aan de verschillende initiatieven. In het voorjaar (mits mogelijk) zullen we een bijeenkomst beleggen om alle resultaten met elkaar te delen. Ondanks dat de sport al een prominente plek inneemt in de stad, zijn er veel kansen om nog meer Zwollenaren op nog meer manieren in beweging te krijgen. Samen maken we van Zwolle dé Sportstad.

  (manager SportService Zwolle)

Meer berichten