Van Karnebeektunnel in twee richtingen open voor auto’s

De Van Karnebeektunnel is vanaf dinsdag 1 december in beide richtingen te gebruiken door automobilisten.

De Van Karnebeektunnel is vanaf dinsdag 1 december in beide richtingen te gebruiken door automobilisten.

Door de verkeersproef nu te starten zal vooral het verkeer uit Assendorp en de Stationsbuurt van de tunnel gebruikmaken omdat het Stationsplein tot juli 2021 niet toegankelijk is voor auto’s. Na de afronding van de werkzaamheden aan het Stationsplein ontstaat een andere situatie, waarin in beperkte mate doorgaand verkeer mogelijk is. De proef geeft inzicht in hoe automobilisten door het gebied rijden en de gekozen routes.

Wethouder Ed Anker: “Zwolle heeft de ambitie om de Spoorzone en de binnenstad beter met elkaar te verbinden. Deze gebieden vormen straks samen het centrumgebied van Zwolle. Het nieuwe centrumgebied kan daarbij nog aantrekkelijker worden voor voetgangers en fietsers. Tegelijkertijd willen we wijken zoals Assendorp voor auto’s goed bereikbaar houden. Met deze proef gaan we samen ervaren en meten wat deze tijdelijke verbinding betekent voor het verkeer in en rondom het centrum. We kijken daarbij goed of het meerwaarde oplevert en natuurlijk of het niet leidt tot extra drukte op andere plekken. Daarom is het belangrijk om één jaar ervaring op te doen, zodat er op verschillende momenten in het jaar gemeten kan worden.”


Met het onderzoek wil de gemeente inzichtelijk maken wat de invloed is van de openstelling van de Van Karnebeektunnel op het verkeer in de Stationsbuurt, Assendorp en Pierik. Naast de datagegevens uit de aanwezige verkeerslichten wordt op een aantal locaties het verkeer geteld. Dat gebeurt onder meer in de Van Karnebeektunnel en aan de Oosterlaan, Deventerstraatweg, Hortensiastraat en de Burgemeester Van Roijensingel. Het verkeer wordt meet een speciale techniek geteld. Deze metingen vinden plaats op onder andere drie momenten: voorafgaand aan de proef, bij de start van de proef en na de openstelling van het Stationsplein rond de zomer 2021.

Bij het beoordelen van de metingen wordt rekening gehouden met de geldende adviezen en richtlijnen vanwege corona.  Wanneer het dringende advies is om thuis te werken, heeft dit invloed op het aantal auto’s op de weg.

Om de verkeersproef goed en veilig uit te voeren zijn aanpassingen aan de kruising en in de tunnel nodig. Zo wordt de maximale rijsnelheid in de tunnel verlaagd tot 30 kilometer per uur.

Het fietspad op de kruising Van Karnebeektunnel-Deventerstraatweg wordt verlegd om te zorgen dat het afslaande verkeer beter zicht heeft op het fietsverkeer. En er komt een zogeheten opstelruimte voor auto’s tussen het fietspad en de Deventerstraatweg. Het verkeer dat uit de Van Karnebeektunnel komt, kan hierdoor de andere verkeersstromen in twee keer kruisen. De aanpassingen zorgen ook voor een veiligere fietsverbinding rondom dit kruispunt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden